NauczycieleRodzice

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowane przez PPP-P w Piszu w okresie ferii szkolnych

Okres kwarantanny narodowej jest szczególnym czasem, w którym w związku z niezbędnymi ograniczeniami w kontaktach społecznych, potrzebujemy wzmożonego wsparcia. Wielu z nas może doświadczać nasilenia przykrych emocji, poczucia samotności czy bezradności lub po prostu chcieć porozmawiać z kimś, kto zrozumie i wesprze.

W odpowiedzi na te potrzeby PPP-P w Piszu zaprasza Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do kontaktu z naszymi specjalistami. Proponujemy skorzystanie z Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego. Codziennie, pod numerem tel. 874232404, na rozmowę z Państwem czekać będą psycholog, pedagog, doradcą zawodowy i logopeda.

Harmonogram pracy Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego w okresie ferii zimowych 2021:

  • 5 stycznia (wtorek) 12 – 17
  • 6 – 8 stycznia    – 9 – 13
  • 11 – 15 stycznia 9 – 13

Przypominamy, że nasza placówka pracuje stacjonarnie, nadal prowadząc diagnozę i indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz konsultacje i diagnozę w zakresie doradztwa zawodowego. Rodzice oraz prawni opiekunowie dzieci i młodzieży, jak też pełnoletni uczniowie szkół powiatu piskiego, mogą składać wnioski o przeprowadzenie diagnozy lub skorzystanie z terapii w sekretariacie placówki – przyjmujemy zgłoszenia pisemne, telefoniczne i mailowe (przesłane na adres sekretariat@poradnia.pisz.pl lub 4p.pisz@gmail.com).

Zapraszamy też do kontaktu mailowego z naszymi specjalistami.

Adresy mailowe specjalistów naszej Poradni:

psychologowie:

Agnieszka Grądzka                a.gradzka@poradnia.pisz.pl

Agnieszka Racis                      a.racis@poradnia.pisz.pl

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Anna Szczytkowska                a.szczytkowska@poradnia.pisz.pl

Ariel Pikura                             a.pikura@poradnia.pisz.pl

pedagodzy:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                   m.charubin@poradnia.pisz.pl

logopedzi:

Jolanta Więckowicz               j.wieckowicz@poradnia.pisz.pl

Joanna Wiszowata                 j.wiszowata@poradnia.pisz.pl

doradcy zawodowi:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                  m.charubin@poradnia.pisz.pl

tyflopedagog:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

surdopedagog:

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

 

Agnieszka Grądzka
Dyrektor PPP-P w Piszu

Skip to content