KONTAKT

Skontaktuj się z nami

We wszelkich sprawach, dotyczących korzystania z oferty poradni, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
– tel. 87 423 24 04 (w godz. 8.00-14.00)
– e-mail: 4p.pisz@gmail.com

Adresy mailowe specjalistów naszej Poradni:

psychologowie:

Agnieszka Grądzka                a.gradzka@poradnia.pisz.pl

Agnieszka Racis                      a.racis@poradnia.pisz.pl

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Ariel Pikura                             a.pikura@poradnia.pisz.pl

pedagodzy:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                   m.charubin@poradnia.pisz.pl

logopeda:

Jolanta Więckowicz               j.wieckowicz@poradnia.pisz.pl

Joanna Wiszowata                 j.wiszowata@poradnia.pisz.pl

doradcy zawodowi:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                  m.charubin@poradnia.pisz.pl

tyflopedagog:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

surdopedagog:

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

Skip to content