O nas

Jesteśmy placówką wspierającą rodzinę i szkołę w ich zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych – zapewniamy specjalistyczną pomoc i poradnictwo.

W szczególny sposób koncentrujemy się na dziecku i jego potrzebach, w działaniach swych kierujemy się słowami Janusza Korczaka:

(…) wychowywać w czci dla dobra, piękna i wolności.

Jesteśmy placówką powszechnie znaną w środowisku lokalnym i zapewniającą dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom szeroki zakres specjalistycznej pomocy i poradnictwa.

Świadczona przez nas pomoc psychologiczno – pedagogiczna charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, opartym na specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności.

Baza lokalowa oraz wyposażenie Poradni zapewniają warunki do sprawnej i efektywnej realizacji zadań statutowych i stwarzają możliwości do osiągnięcia wysokiej jakości pracy.

Skip to content