Nasz zespół

Imię i nazwisko wykształcenieStopień awansu zawodowego
Agnieszka Grądzka
dyrektor
psycholog
mgr psychologii; certyfikowany terapeuta uprawniony do terapii metodą Feuersteina Instrumental Enrichment, instruktor programu „Interwencja profilaktyczna w szkole”, ukończyła studium podyplomowe dla biegłych psychologów sądowych, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą; w poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jest realizatorką „Szkoły dla Rodziców”n-l dyplomowany
Małgorzata Sulewska
wicedyrektor
pedagog /tyflopedagog/
mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej;
studia podyplomowe:
- orientacja i poradnictwo zawodowe;
- oligofrenopedagogika.
kursy kwalifikacyjne z zakresu:
- tyflopedagogiki;
- zarządzania oświatą.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną(w tym tyflopedagogiczną -dla dzieci słabowidzących i niewidzących) oraz edukacyjno – zawodową.
n-l dyplomowany
Mariusz Charubin
pedagog/doradca zawodowy
mgr pedagogiki;
ukończył studia podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki; w poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, diagnozę w zakresie doradztwa zawodowego, zajęcia dla uczniów
n-l mianowany
Anna Grek
psycholog
mgr psychologii;
Ukończyła studia podyplomowe:
- Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej;
- Psychotraumotologia.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, interwencję kryzysową, konsultacje i zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
n-l mianowany
Katarzyna Kuczewska
Pedagog/oligofrenopedagog/ /surdopedagog
mgr pedagogiki specjalnej-oligofrenopedagog; ukończyła studia podyplomowe w zakresie- surdopedagogiki, kurs w zakresie EEGBiofeedback
W poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem biofeedback
n-l dyplomowany
Ariel Pikura
psycholog
mgr psychologii; fizjoterapeuta, Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - kurs podstawowy (szkolenie TSR I stopnia).
W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, konsultacje dla rodziców.
Agnieszka Racis
psycholog
mgr psychologii;
mgr pedagogiki pracy socjalnej;
W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, konsultacje dla rodziców.
n-l kontraktowy
Katarzyna Rudnik-Ulążka
pedagog/oligofrenopedagog
mgr pedagogiki promocji zdrowia; ukończyła studia I stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.
Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu:
- oligofrenopedagogiki;
- wczesnego wspomagania rozwoju;
- terapii pedagogicznej.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną oraz zajęcia grupowe, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
n-l kontraktowy
Monika Samul
pedagog/oligofrenopedagog
mgr pedagogiki;
ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu:
- oligofrenopedagogiki;
- terapii pedagogicznej.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną oraz zajęcia grupowe dla uczniów, rodziców (warsztaty „Szkoła dla Rodziców”) i nauczycieli (grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych).
n-l dyplomowany
Jolanta Więckowicz logopedamgr pedagogiki specjalnej;
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu:
- logopedia ogólna;
- neurologopedia;
- plastyka.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, konsultacje dla rodziców.
n-l dyplomowany
Joanna Wiszowata logopedamgr logopedii z fonoaudiologią
W poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, konsultacje dla rodziców
n-l kontraktowy
Justyna Witkowska psychologmgr psychologii;
mgr pedagogiki rewalidacyjnej;
ukończyła studia I stopnia w zakresie pedagogika resocjalizacyjna;
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu:
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
- Autyzm(edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu);
- Stosowana Analiza Zachowania;
Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu:
-oligofrenopedagogiki,
- zarządzania oświatą,
- terapii pedagogicznej.
Ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - kurs podstawowy (szkolenie TSR I stopnia)
n-l mianowany
Skip to content