Rodzice

UWAGA! Organizacja pracy poradni od 9 listopada br.

Organizacja pracy PPP-P w Piszu od 9 listopada 2020 r.

Od poniedziałku, 9 listopada, sekretariat poradni czynny jest w godz. 7.30-13.30. W pozostałych godzinach pisma i wnioski składać można za pośrednictwem skrzynki pocztowej, umieszczonej przy wejściu do poradni.

Kontakt z placówką możliwy jest: pod tel. 874232404 (w godz. pracy sekretariatu), mailowo 4p.pisz@gmail.com, sekretariat@poradnia.pisz.pl.

W poradni przebywać mogą wyłącznie pracownicy oraz osoby umówione na wizyty z jednym opiekunem. Praca przebiega w reżimie sanitarnym. PPP-P w Piszu nadal prowadzi diagnozę i terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, jak też diagnozę w zakresie doradztwa zawodowego.

Punkt Konsultacyjny działa wg zasad ustalonych na bieżący rok szkolny – https://poradnia.pisz.pl/2020/09/punkt-konsultacyjny-w-roku-szkolnym-2020-2021/ .

Kontakt z pracownikami możliwy jest także drogą mailową.

Adresy mailowe specjalistów naszej Poradni:

psychologowie:

Agnieszka Grądzka                a.gradzka@poradnia.pisz.pl

Agnieszka Racis                      a.racis@poradnia.pisz.pl

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Anna Szczytkowska                a.szczytkowska@poradnia.pisz.pl

Ariel Pikura                             a.pikura@poradnia.pisz.pl

pedagodzy:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                   m.charubin@poradnia.pisz.pl

logopedzi:

Jolanta Więckowicz               j.wieckowicz@poradnia.pisz.pl

Joanna Wiszowata                 j.wiszowata@poradnia.pisz.pl

doradcy zawodowi:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Monika Samul                         m.samul@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin                  m.charubin@poradnia.pisz.pl

tyflopedagog:

Małgorzata Sulewska             m.sulewska@poradnia.pisz.pl

surdopedagog:

Katarzyna Kuczewska            k.kuczewska@poradnia.pisz.pl

specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Justyna Witkowska                j.witkowska@poradnia.pisz.pl

Katarzyna Rudnik-Ulążka     k.rudnik-ulazka@poradnia.pisz.pl

 

Agnieszka Grądzka
Dyrektor PPP-P w Piszu

Skip to content