NauczycieleRodzice

„SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”

Zapraszamy państwa do lektury broszury informacyjnej, przygotowanej przez Fundację SYNAPSIS. Fundacja SYNAPSIS od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu, prowadząc diagnozę, specjalistyczną terapię i rehabilitację, a także wspierając ich rodziny. Realizując szereg kampanii, akcji i projektów stara się budować świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwiać innych na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, ich różnorodność i odmienny sposób odbierania świata.

Broszura, która Państwu przekazujemy, powstała w ramach projektu „ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD. Obszerny materiał publikacji zawiera informacje, dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.

Zapraszamy do lektury!

„SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”. 

Skip to content