Wsparcie dla doradców zawodowych oraz pedagogów szkolnych

W związku z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed szkołami, nasza placówka przygotowała specjalną ofertę sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych powiatu piskiego.

Celem zorganizowanych sieci jest wymiana doświadczeń i praktycznych rozwiązań, związanych z koniecznością pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi TIK.

W związku ze zmianą organizacji pracy naszej Poradni Grupa Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów szkolnych stała się grupą zdalną. Specjaliści szkolni z powiatu piskiego spotykali się dotychczas w formie tradycyjnej, tj. raz w miesiącu, w sali konferencyjnej poradni. Pracę grupy moderowała pedagog naszej placowki, przy współpracy z dyrektorem. Obecna sytuacja zmieniła formę naszej współpracy na zdalną. W nowych okolicznościach, w odpowiedzi na potrzeby grupy, kontaktujemy się ze sobą znacznie częściej. Kontakt z uczestnikami grupy przybiera zarówno charakter indywidualny, jak też dokonuje się w większej grupie, poprzez komunikatory internetowe i mailowo. Cel grupy wsparcia pozostaje ten sam, ale obecnie przybrał szczególnie istotne znaczenie – wzajemnie wspieranie się! A dzieje się to poprzez: rozmowę, dzielenie się zawodowymi doświadczeniami, przydatnymi informacjami, sprawdzonymi pomysłami, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie pracy z uczniem i jego rodzicem w tym wyjątkowym czasie. Grupa, jak sama nazwa wskazuje, ma dostarczać wsparcia tym, którzy tego potrzebują.

Grupę prowadzi: Monika Samul- pedagog/doradca zawodowy

Kontakt: m.samul@poradnia.pisz.pl

Wsparcie i pomoc z zakresu doradztwa zawodowego świadczymy obecnie na odległość. Pisząc lub dzwoniąc do specjalistów poradni, można uzyskać informację lub poradę, dotyczącą różnych kwestii, związanych ze wsparciem ucznia w wyborze szkoły i planowaniem jego kariery zawodowej. Kontakt z doradcami zawodowymi możliwy jest za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Dotychczas doradcy zawodowi szkół powiatu piskiego oraz osoby pełniące te funkcje, tworzyli Grupę Wsparcia, spotykającą się na terenie poradni z częstotliwością określaną wg potrzeb uczestników. Obecnie współpraca, wsparcie, wymiana wiedzy, materiałów do pracy, ma miejsce za pośrednictwem komunikatorów internetowych indywidualnie, jak i w małej grupie oraz mailowo, ze zdecydowanie większą niż dotąd częstotliwością (odpowiednio do aktualnie zgłaszanych potrzeb). Praca grupy była i jest moderowana przez doradcę zawodowego poradni, przy współpracy z dyrektorem.

 

Grupę prowadzi: Małgorzata Sulewska- powiatowy koordynator doradztwa zawodowego powiatu piskiego.

Wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego udzielają:

Monika Samul- m.samul@poradnia.pisz.pl

Małgorzata Sulewska- m.sulewska@poradnia.pisz.pl

Mariusz Charubin- m.charubin@poradnia.pisz.pl

 

Skip to content