konferencjaNauczycieleRodzice

Promujemy szkolnictwo branżowe

3 marca 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

To kolejne seminarium branżowe zbliżające środowisko edukacji ze środowiskiem pracy.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele powiatu piskiego, pracodawcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół/placówek, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz rodzice.

Spotkanie otworzyła Teresa Buczyńska – dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Ełku, wskazując na celowość współpracy szkół z pracodawcami.

Następnie dr Waldemar Brenda – członek zarządu rady powiatu piskiego, wskazał na ważność propagowania idei doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa branżowego.

Z aspektami prawnymi dotyczącymi obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego zapoznała zebranych Jolanta Agnieszka Opaluch, doradca metodyczny z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Na temat instytucji wspierających realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu piskiego prelekcję wygłosiła Małgorzata Sulewska – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego.

Skutki niewłaściwego wyboru zawodu przedstawili Małgorzata Sulewska – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu oraz Jarosław Janułajtys – doradca zawodowy w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Program wspomagający ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej „Laboratorium. Mój profil” zaprezentowali koordynator programu Aneta Dubielewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Ełku oraz Zdzisław Stecka – szkolny koordynator programu w Szkole Podstawowej w Ukcie.

O zmianach w kształceniu zawodowym prelekcję wygłosiła Bożena Dąbkowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku.

Seminarium było szansą na wymianę poglądów nad jakością kształcenia branżowego oraz doradztwa zawodowego niezbędnego do optymalnego funkcjonowania absolwenta na rynku pracy.

Skip to content