PublikacjeRodzice

Biofeedback, o co tak naprawdę chodzi?

Biofeedback EEG, to metoda terapeutyczna, zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu, dzięki treningowi koncentracji uwagi. Polega na „uczeniu” mózgu kontrolowania, regulowania i modyfikacji pracy fal mózgowych.

Jak wiadomo, w zależności od sytuacji, mózg działa na różnych częstotliwościach fal elektomagnetycznych. Są to:

– fale alfa – w stanie relaksu i odprężenia;

– fale beta – w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, codziennej aktywności;

– fale theta- w stanie bardzo głębokiego relaksu, głębokich emocji i przeżyć;

– fale delta- w stanie głębokiego, regenerującego snu.

 

Ciekawostka

Historia EEG biofeedback sięga lat 30. XX stulecia. Pierwsze eksperymenty metodą EEG przeprowadził w 1929 r. niemiecki naukowiec Hans Berger. W 1958 r., na zlecenie amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, metoda posłużyła jako dodatkowy element szkoleń pilotów i astronautów. W 2005r. Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wskazała na skuteczność biofeedback w terapii licznych zaburzeń psychoruchowych, szczególnie ADHD (jako metoda wspomagająca, nie zaś lecząca), procesów uczenia się i zapamiętywania, rozwoju mowy.

Korzyści ze stosowania biofeedback

Dzięki treningowi można:

– zwiększyć koncentrację uwagi;

– poprawić pamięć;

– poprawić sobie samopoczucie;

– zwiększyć szybkość myślenia;

– lepiej panować nad emocjami;

– zwiększyć kreatywność;

– poprawić jakość swojego snu;

– poprawić jakość uczenia się.

Zasady stosowania biofeedback

Biofeedback EEG zapisuje przebieg fal mózgowych osoby poddanej treningowi. Do głowy trenującego przyczepia się w tym celu elektrody. Na monitorze komputera pojawia się gra, którą trzeba sterować za pomocą umysłu. Trenujący musi skoncentrować uwagę na np. prowadzeniu wirtualnego samochodu; utrzymaniu pojazdu po właściwej stronie drogi, jeździe z odpowiednią prędkością. Jeśli zadanie zostanie wykonane poprawnie, komputer dodaje punkty, zapisuje wynik na wykresie. Równocześnie na laptopie terapeuty pojawiają się informacje o stanie fal mózgowych.

Ilość treningów zależy od rodzaju zaburzeń oraz od zdolności uczenia się trenującego.
Całe spotkanie trwa ok. 30-45 minut. Czas trwania treningu jest uzależniony od wieku uczestnika, jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i stanu emocjonalnego.

Ważne

Przed rozpoczęciem treningu metodą Biofeedback niezbędne jest zasięgnięcie opinii lekarza neurologa, w tym wyrażenie przez niego zgody na zastosowanie tej metody wspomagania dziecka w konkretnym zdiagnozowanym jego problemie (niezbędne jest przedstawienie pisemnego zaświadczenia lekarza neurologa i wyrażenie przez niego zgody na tę formę terapii).

Kto może korzystać z treningu biofeedback?

Biofeedback zaleca się:

– uczniom, z myślą o poprawie szybkości uczenia się, koncentracji, zapamiętywania;

-przedstawicielom zawodów związanych ze stresem, odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji; m.in. nauczycielom, policjantom, pilotom, biznesmenom;

– sportowcom (Biofeedback stosował np. Adam Małysz w czasie przygotowań do osiągania swoich największych sukcesów);

– osobom  pracującym twórczo np.artystom, pisarzom, dziennikarzom.

 

Podsumowanie

 Metodę EEG Biofeedback wprowadził do Polski EEG Instytut (z siedzibą w Warszawie). Metoda ta jest rekomendowana przez MEN. Obecnie korzysta z niej ponad 1800 placówek w całym kraju-szkoły, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, prywatne gabinety.

Biofeedback należy do metod bezpiecznych, nieinwazyjnych, bez skutków ubocznych. Jest to metoda uczenia się własnej czynności mózgu (do mózgu nic nie dodajemy i nic z niego nie zabieramy-mózg uczymy). 

Biofeedback wspomaga pracę umysłu, stanowi też metodę wspierającą dla innych zajęć specjalistycznych równolegle prowadzonych z dzieckiem, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Katarzyna Kuczewska-pedagog, PPP-P w Piszu Kontakt

Skip to content