Oferta zajęć w PPPP w Piszu

Oferta prelekcji i zajęć warsztatowych prowadzonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, na terenie szkół i placówek, w roku szkolnym 2021/2022

 

Zajęcia dla uczniów

 • Metody efektywnej edukacji – motywacja
 • Jak zainteresować czytaniem?
 • Jak uczyć się dobrze? 
 • Zajęcia reintegracyjne 
 • Techniki zapamiętywania, uczenia się 

Zajęcia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego

 • Bądź architektem swojej kariery 
 • Wybieram szkołę
 • Kompetencje kluczowe 
 • Zarządzam swoim czasem 

Zajęcia dla rodziców

 • Czy moje dziecko ma dysleksję?
 • Czy moje dziecko ma dysgrafię?
 • Wartość czytania w ogólnym rozwoju dziecka
 • Co powinno nas zaniepokoić w rozwoju naszego dziecka?
 • Gotowość szkolna
 • Depresja – symptomy choroby A
 • Wpływ nadmiernego korzystania z multimediów na rozwój dziecka 
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem? 
 • Kompetencje wychowawcze – jak być świadomym rodzicem? 
 • Agresja i przemoc 

Zajęcia dla rodziców z zakresu doradztwa zawodowego

 • Czynniki wyboru zawodu 
 • Wsparcie dziecka w zarządzaniu czasem 
 • Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka

Zajęcia dla nauczycieli

 • Czy mój uczeń ma dysleksję?
 • Czy mój uczeń ma dysgrafię
 • Czy moje dziecko ma specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksję, dysgrafię, dysortografię 
 • Praca z uczniem z dysfunkcja wzroku 
 • Interpretacja opinii i orzeczeń poradni 
 • Co w praktyce oznacza dostosowywanie wymagań edukacyjnych do aktualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, wynikających z jego możliwości
 • Problemy wieku dojrzewania 
 • Reintegracja zespołu klasowego
 • Jak rozmawiać z „trudnym rodzicem” 
 • Wpływ nadmiernego korzystania z multimediów na rozwój dziecka/ucznia 
 • Godność ucznia 
 • Niedosłuch a specyficzne trudności w uczeniu się, podobieństwa i różnice 
 • Warsztat dotyczący prawidłowej emisji i higieny głosu 
 • Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcji 
 • Metoda FUKO w pracy z uczniem i nauczycielem
 • Case study w doradztwie zawodowym 
 • Wsparcie ucznia w wyborze zawodu 

 

Oferta konsultacji i zajęć warsztatowych prowadzonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, na terenie poradni w roku szkolnym 2021/2022

 • Punkt konsultacyjny (konsultacje psychologiczne) – I-szy i III-ci wtorek miesiąca w godz. 12-17;
 • Logopedyczny punkt konsultacyjny (dla rodziców i nauczycieli)
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych 
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych 
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia
 • Zajęcia terapii indywidualnej psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży:
Skip to content