Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni od 18 stycznia 2021 r.

W związku z powrotem do stacjonarnego trybu nauczania klas I-III szkół podstawowych nasza placówka pragnie wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli, rodziców i uczniów. Zasady reżimu sanitarnego sprawiają, że zdecydowanie utrudnione, czy wręcz niemożliwe, byłoby ewentualne bezpośrednie wejście specjalistów poradni do szkół, na zajęcia lekcyjne czy mające charakter integracyjny i wychowawczy.

Proponujemy możliwość skorzystania z codziennych telefonicznych konsultacji, pod nr 874232404, ze specjalistami naszej placówki, skierowanych do rodziców, nauczycieli i uczniów wg następującego harmonogramu:

  • każdy wtorek w godz. 12-17  konsultacje psychologiczne w ramach działającego już od wielu lat w naszej poradni Punktu Konsultacyjnego;
  • pozostałe dni tygodnia w godz. 9 – 13 możliwość rozmowy z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym i logopedą; przy czym, ze względu na przedpołudniowe godziny konsultacji,  podczas rozmowy telefonicznej możliwe będzie  umówienie się na inny, dogodny termin pełnej konsultacji.

Nadal pracują (obecnie w formie zdalnej): Grupa Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych oraz Grupa Wsparcia dla Doradców Zawodowych; Specjaliści Szkolni mają więc możliwość uzyskania wsparcia w takiej formie, także w zakresie umiejętności rozpoznawania, diagnozy, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Nadal możliwy jest kontakt mailowy z konkretnymi pracownikami pedagogicznymi poradni (informacje zawarte >>>TUTAJ<<<  .

Oferta naszych działań naszej placówki może się poszerzyć, zwłaszcza w odpowiedzi na potrzeby szkół i placówek, związane z powrotem uczniów klas I-III do szkół. Dyrektorzy szkół podstawowych naszego powiatu otrzymali drogą mailową ankiety, których wyniki posłużą nam do stworzenia oferty, służącej udzieleniu adekwatnego wsparcia i pomocy nauczycielom.

PPP-P w Piszu pracuje stacjonarnie, prowadząc diagnozę i indywidualną terapię psychologiczną,  pedagogiczną, logopedyczną oraz diagnozę w zakresie doradztwa zawodowego.

Serdecznie zapraszamy!